annika2016

anki2016

Annika Johansson
Annika älskar att jobba med juridik.
Bankjurist med ca 30 års erfarenhet i yrket. Sedan 15 år tillbaka egen företagare.
Annikas mobilnr är 070-200 00 70.

Annikas E-postadress är:
annika@husjuristen.com

Anki Jörheim
Anki Jörheim har 20 års erfarenhet inom ekonomi. Hon har hand om administration, boutredningar samt försäkringsutredningar.

Ankis E-postadress är:
anki@husjuristen.com