Jag är änka och funderar ibland över vem som tar hand om mina omyndiga barn om jag avlider? Kan jag själv påverka detta på något sätt?

”Änka med omyndiga barn”

Svar:

Ja, Du kan själv skriva en handling där Du uttrycker Din vilja om vem som skall ta hand om Dina barn om Du avlider. Det finns en bestämmelse i föräldrabalken som säger att de sociala myndigheterna då måste rätta sig efter detta om de personer Du föreslagit ej är uppenbart olämpliga som vårdnadshavare.

Så man skulle kunna säga att det går att ”testamentera” vårdnaden till sina barn. En sådan viljeyttring kan vara bra för de berörda att känna till. Denna handling är särskilt viktig om man är en ensamstående förälder som Du men det kan även vara viktigt då man är två, till exempel om båda föräldrarna skulle avlida vid en trafikolycka. Skriv gärna vilka som skall ta hand om barnen i första, andra och tredje hand. Förstahands alternativet kanske inte har möjlighet att ta hand om barnen den dagen det är aktuellt, förhållanden kan ju ändras med tiden.

Bästa hälsningar från Annika

Västbo Andan- fråga den   25 oktober 2004-10-24