Make och sambos skuldsättning – måste jag betala min make/makas skulder?

Många tror att de måste betala sin makes skulder om maken har skulder som han/hon inte kan betala. När man är gift svarar varje make enbart för sina egna tillgångar och skulder. Om däremot båda makarna står som låntagare för ett gemensamt lån (till exempel ett hus- eller billån) kan man bli skyldig att betala även makens sambons del. Banken har nämligen rätt att kräva den av låntagarna som kan betala. Den som betalt kan därefter i sin tur kräva den andre maken/sambon på dennes del i efterhand. Därmed kan det finnas en risk att stå som kredittagare tillsammans med en make eller annan person som har dålig betalningsförmåga eller svag ekonomi.

Detta gäller särskilt om värdet på huset eller bilen är lägre än själva lånet. Om marknadsvärdet på huset är lägre än huslånen och det sker en försäljning (till exempel i samband med en äktenskapsskillnad eller dödsfall) kan banken således kräva den maken/låntagaren som kan betala.

Om en make har så dålig ekonomi att kronofogden kräver den på dennes skulder kan den andre maken aldrig krävas på dessa skulder. Står då den andre maken som ägare på huset eller bilen kan detta inte utmätas för dessa skulder. Detta är vanligt då ena maken har eget företag eller tar andra ekonomiska risker. De ser då till att den andre maken är ägare på egendom av värde såsom till exempel villan.

En vanlig fråga är om man utan risk kan flytta ihop med en blivande sambo som har stora skulder i sitt bagage. Som sagts ovan kan det finnas en risk att bli gemensam låntagare med denna person. Och det gäller att man skiljer på ekonomin och gärna sparar kvitton så att man kan bevisa vad man själv betalt och därmed äger. Dessutom gärna skriva ett samboavtal.

Vid en bodelning (skilsmässa) kan man dessutom bli drabbad av en skuldsatt make på så sätt att man själv måste dela med sig med hälften av sitt eget överskott. Däremot behöver man inte ta över den andres skulder. Med undantag av om man står som låntagare båda två. Om man är den enda maken som har tillgångar vid en skilsmässa får man ensidigt dela med sig vilket känns bittert i en sådan situation. Den av makarna som skött sin ekonomi får således dela med sig. Om man gifter sig och vet med sig att den andre har svårt med ekonomin kan man överväga att skriva ett äktenskapsförord och dela ekonomin redan från början så förebygger man därmed att hamna i denna situation.

Utskriftsvänlig pdf-fil >>