Sambolagen – en falsk trygghet

Att vara sambo utan att ha några juridiska handlingar skrivna mellan sig slutar ofta sorgligt. Sambolagen omfattar endast en rätt till en framtida delning av gemensam bostad och gemensamt bohag, som man förvärvat under själva sambotiden. Det är således den bostad man är stadigvarande bosatt i som omfattas. Med gemensamt bohag menas det som används för det gemensamma hemmet, till exempel möbler, köksutrustning, mattor och allt annat som finns i ett normalt hem. Däremot ingår inte bilar, fritidsutrustning, kläder, smycken, idrotts- och hobbyredskap, bankmedel, aktier, fonder, fritidshus och mc i den gemensamma egendomen, enligt sambolagen.

Det spelar därför ingen roll vem som äger eller har betalt bostaden eller bohaget då värdet av denna egendom ändå delas lika vid en separation eller ett dödsfall. Om en av samborna tidigare (innan de träffades) hade en fastighet eller en bostadsrätt omfattas den inte av sambolagen. Om man däremot under samboförhållandet säljer sin gamla bostad och köper en ny kommer den nya bostadsrätten eller fastigheten omfattas av sambolagen.
Den andre sambon har då rätt till hälften av värdet vid en separation eller vid ett dödsfall, oavsett vem som står som ägare eller vem som betalt den.

En vanlig ”sambofälla” är att den ena sambon betalar sin del av bostad och bohag kontant och den andre sambon lånar till sin del, då får den förstnämnda dela med sig av halva sin kontantinsats vid en separation. Det är därför viktigt att samborna har en likadan finansieringslösning eller ett skrivet samboavtal.

Sambolagen kan avtalas bort helt eller delvis med ett samboavtal. Däremot kan man inte lägga till egna regler, till exempel att samma regler skall gälla som för gifta. Jag har förstått att många skulle vilja detta, men det går tyvärr inte. Sambor har inte heller någon arvsrätt efter varandra, därför måste de i så fall skriva ett testamente.

Sammanfattningsvis så delas värdet av allt det som köpts under sambotiden avseende bostad och bohag lika mellan sambor vid en eventuell separation eller ett dödsfall. Efter en längre tids samboförhållande blir det ofta mycket sorgligt då man inte ärver varandra. Testamente är därför en mycket viktig handling för alla som lever som sambor.

Utskriftsvänlig pdf-fil >>