Många undrar vad som gäller för omyndiga barns sparpengar

Hur förvaltas barns pengar och kan man säkra tillgångarna tills de fyllt 18 år? Detta är några vanliga frågeställningar som dyker upp. Det är viktigt att placera och säkra omyndigas pengar på rätt sätt bland annat med tanke på att antalet ”skilsmässofamiljer” ökar.

Frånskilda föräldrar vill ofta spara till sina barn och själv kunna ta ut dessa pengar utan den andre förälderns medgivande. Då även far- och morföräldrar vill spara åt sina barnbarn kan det bli problem eftersom uttag som huvudregel endast får göras gemensamt av båda föräldrarna. Det är även viktigt att tänka på att barns sparade bankmedel kan försämra för förälderns rätt till bostadsbidrag eftersom barnets tillgångar ingår i denna beräkning. Detta är givaren som regel inte medveten om. Det kan bli en fälla då det inte går att ta ut sparmedlen utan att båda föräldrarna godkänner det.

Ett annat alternativ till barnsparande som många idag använder sig av är att spara pengarna i sitt eget namn, t ex i en försäkring med barnen/barnbarnen som förmånstagare eller på ett separat eget bankkonto (bankkontot skall då kompletteras med ett testamente).

Kan man förhindra att föräldrarna tar ut gåvopengarna innan barnen fyllt 18 år? Ja, givaren kan skriva ett gåvobrev med villkor att pengarna ges till barnen med en så kallad överförmyndarspärr. Det innebär att sparmedlen spärras på banken så föräldrarna inte kan ta ut dem utan särskilt tillstånd från en myndighet. Den myndigheten heter Överförmyndaren och finns hos varje kommun. Detta villkor om ”överförmyndarspärr” kan även ges till en omyndig arvinge i ett testamente vilket många gör för att säkra den omyndiges arv.

Det finns en del som önskar att barnen inte skall få förfoga över sina pengar efter 18 års-dagen men detta är svårt att anordna. Det finns ett system som heter särskild förvaltning vilket kan förlänga rätten att ta ut medlen efter myndighetsdagen, men då krävs det att en utomstående tar hand om pengarna vilket i sig kan medföra både risker och kostnader.

Utskriftsvänlig pdf-fil >>