Testamente – det är skillnad på barn och barn

Att skriva ett testamente är viktigt av flera skäl, det kan till exempel vara ett bra sätt att motverka osämja. Jag möter ofta åsikten att testamente är enkelt att skriva själv. “Det är ju inga problem för det räcker att skriva ner vad som skall ske efter ens bortgång”.

Det är fel då det finns många fallgropar och vissa av dem innebär en helt motsatt effekt än den man tänkt sig, ibland att hela testamentet är ogiltigt, exempelvis om vissa formkrav ej är uppfyllda. Sambor ärver inte varandra utan testamente. Make ärver helt om det finns gemensamma barn. Det är idag vanligt med barn från tidigare förhållande (särkullbarn). De har däremot rätt att få ut sitt arv di rekt efter förälderns död. Det är därför en arvsmässig skillnad mellan barn och barn.

Ett testamente kan styra om denna arvsordning. Laglotten (dvs halva arvet) kan dock ej testamenteras bort för egna barn. En annan orsak att testamentera är att man kan hjälpa sina barn att behålla sitt arv vid en skilsmässa. Om man vill att arvingarna skall få sitt arv genom så kallad enskild egendom krävs det ett testamente.

Det är tyvärr en vanligt förekommande situation att många förhållanden och äktenskap slutar med skilsmässa/separation och ofta vill man inte att någon annan än barnen ska få del av arvet. Annars kan det som man har byggt upp under sin livstid till stor del hamna hos barnens frånskilda make och deras nya familjer. Särskilt viktigt kan det vara om man har familjeföretag, jordbruksfastighet eller fritidshus som man ej vill skall ingå i arvingens äktenskap och delas vid en eventuell framtida skilsmässa.

Äldre testamenten mellan makar bör ses över då arvsreglerna ändrades 1988, dessa kan leda till sämre arvsrätt för den efterlevande maken. Vad Du har tjänat ihop under ett helt liv kan styras med några rader på ett papper (testamente). En slående och viktig tanke; följderna kan bli alltför svåra för Dina närmaste om Du inte skriver ett testamente.

Utskriftsvänlig pdf-fil >>