Livförsäkringar – en ekonomisk trygghet för nära och kära

Att flytta ihop och köpa hus är för många en början på livet tillsammans, med banklån, räntor och amorteringar. Men om olyckan är framme, hur klarar sig den som är kvar?

Inte många kan svara på frågan: ”Hur mycket pengar faller ut via din livförsäkring om det händer dig något, och till vem?”
Har man en fast anställning tecknar ofta arbetsgivaren en livförsäkring åt de anställda. Med denna faller det ut sex basbelopp vid dödsfall, idag cirka 220.000 kr, beloppet sjunker med åldern.

Detta är delvis en dold försäkring då inte många vet om att den finns, och vem den betalas ut till. Man får exempelvis inga löpande besked om den.

Det luriga med tjänstegrupplivförsäkringen är att den faller ut till olika personer beroende på hur den är tecknad. Utfallande belopp kan styras om via en enkel handling, ett förmånstagarförordnande. Förmånstagarförordnandet ändras inte med automatik. Ibland faller därför försäkringen även ut till en före detta make/sambo om man förordnat dem tidigare i livet (såsom till exempel skedde för ena polisen i Malexandermordet). Ibland går dessutom försäkringen tillbaka till försäkringsbolaget, om ingen alls förordnats som förmånstagare. Därför bör man pyssla om sin försäkring på jobbet, så att den kommer till rätt person.

Om man inte har en fast anställning, faller ingen livförsäkring ut om man inte tecknat en själv. Vill man öka sin efterlevandes ekonomiska trygghet tecknar man billigt en grupplivförsäkring via sin bank, fackförbund eller försäkringsbolag.

För en ren livförsäkring skall premien ligga runt 1 kr/dag för 200.000:- på utfallande belopp. Dessa billiga försäkringar skall tecknas innan man fyllt 55 år och det krävs även att man är frisk då den tecknas. Man kan dessutom vara dubbelförsäkrad på livförsäkringar.

De flesta livförsäkringar upphör vid 65-årsdagen men det går att teckna livsvariga tills 90 år. Det är en mycket god omtanke för sina nära och kära att teckna en extra livförsäkring. De efterlevande behöver därefter inte börja sin sorg med att oroa sig för pengar. Det blir ju annars flera sorger samtidigt.

Utskriftsvänlig pdf-fil >>