Äktenskapsförord – blir allt vanligare för gifta

Vill du att all egendom skall delas lika om ni skiljer er i framtiden, även det du har ärvt eller fått som gåva? Skall all egendom delas efter bådas död även om din make hade barn i tidigare förhållande? Blir svaret nej på någon av dessa frågor bör Du som är gift skriva ett äktenskapsförord.

Det medför att vissa tillgångar därefter blir enskild egendom och ägs utanför äktenskapet. De tillgångar som maken äger som enskild egendom delas aldrig vid en bodelning i samband med en skilsmässa eller vid ett dödsfall.

Innan eller under äktenskapet kan man således bestämma att viss egendom skall ägas utanför äktenskapet (som enskild egendom), detta sker via ett äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord skall vara skriftligt, undertecknat av båda makarna och registrerat hos en tingsrätt för att vara giltigt. Äktenskapsförordet är en offentlig handling som även utomstående har rätt att ta del av via ett äktenskapsregister, som ligger i Örebro.

Då skilsmässorna nu blivit allt vanligare är dessa frågor ännu viktigare än tidigare. Makar bör därför i dag se om sina egna tillgångar på ett helt annat sätt än innan. Detta är särskilt viktigt om man har t ex en gård, ett fritidshus, ett företag, en besparing eller något annat skyddsvärt i familjen.
Tidigare upprättade äktenskapsförord är också viktiga att se över. Det man förordnade om som nygifta kanske inte skall gälla då man varit gifta en längre tid.

Ibland bör man även komplettera sitt äktenskapsförord med ett testamente.

En vanlig missuppfattning är att makar inte ärver en enskild egendom. Enskild egendom ärvs av maken enligt de vanliga arvsreglerna. Har man bara gemensamma barn ärver makarna varandra idag. Vill man att arvet skall fördelas på något annat sätt kan man skriva ett testamente.

Utskriftsvänlig pdf-fil >>