Sambo eller gifta? Vem ärver min sambo?

De som lever i gifta förhållanden har som regel ett gott ekonomiskt grundskydd. Det som gifta par kan fundera över är om de skall skriva ett testamente eller upprätta ett äktenskapsförord men det är ämnen som inte behandlas här.

När det gäller sambos är det många som tror att det är samma regler som för gifta. Sambolagen täcker dock endast den bostad och de möbler som man köpt under själva sambotiden. Vid separation har sambon endast rätt till hälften av just denna egendom oavsett vem som har betalt den. Vid dödsfall har den efterlevande sambon dessutom rätt till sådan egendom upp till två basbelopp, dvs idag motsvarande ca 75 000 kronor. Sambor ärver alltså inte varandra utan testamente.

Ett exempel: Lena och Bosse har levt som sambor i 15 år. De bor i ett eget hus och ingen av dem har barn. Bosse avlider hastigt och Lena ärver inget efter honom (förutom ovannämnda undantag). Det blir istället Bosses föräldrar som ärver Bosses tillgångar. I det här fallet innebär det att Lena endast får sin hälft av huset och hälften av de möbler som inköpts under deras sambotid. Bosses del av huset, möbler, bilen (då han stod som ägare för den vilket vanligtvis mannen gör) samt hans övriga tillgångar ärvs av hans föräldrar.

Turordningen för arv när man inte är gifta är först egna barn. Om det inte finns barn (eller barnbarn) ärver föräldrar, därefter syskon (syskonbarn), annars ärver föräldrars far och mor eller deras barn (faster, moster etc ). Däremot ärver aldrig kusiner. Finns ingen arvinge enligt denna ordning träder staten in genom arvsfonden. Lena ärver således aldrig utan testamente och detta leder till mycket tragiska konsekvenser för Lena.

Dessutom är det mycket viktigt att de som är sambor även ser över sitt livförsäkringsskydd. Det är nämligen inte självklart vem dessa faller ut till. Jag har haft hand om dödsbon där försäkringspengarna har gått tillbaka till försäkringsbolaget, trots att det i ett fall rörde sig om ett sambopar sedan 30 år tillbaka. Detta hade kunnat förhindrats med ett enkelt förmånstagarförordnande.

Utskriftsvänlig pdf-fil >>