Har du koll på vem som ärver dig?

Om man vet vem som ärver kan man skydda sina nära och kära mot uppslitande tvister och ekonomiska bekymmer. Det är mycket omtänksamt att lösa sina egna arvsfrågor genom att upprätta testamente och andra juridiska handlingar.

Gifta par ärver varandra helt om de har gemensamma barn eller om de är barnlösa. Arvet fördelas då till övriga arvingar först efter bådas död. Finns det särkullbarn (ej gemensamma barn) ärver de före make. För gifta görs först en delning (s k bodelning) av bådas egendom innan arvet fördelas.

Sambor ärver inte varandra. I första hand ärver deras barn (barnbarnen) därefter föräldrar. I avliden förälders ställe inträder syskon och därefter syskonbarn. Tänk på att sambor aldrig ärver varandra utan testamente. Vilket inte alla är medvetna om.

Med testamente kan Du själv avgöra vem som skall ärva Dig och därmed ändra ovanstående arvsordning. För barns rätt till sin laglott (1/2 arvet) finns dock särskilda regler. Man kan även testamentera till föreningar eller välgörande ändamål om man så vill.Det är viktigt att konsultera en jurist och se över sin egen situation då det finns många regler och undantag inom detta område.Det är viktigt att tänka på tiden efter – inte minst för de efterlevandes skull.

Vem ärver vem?

Utan testamente ärver man efter följande arvsordning:
1. a) Gifta utan barn
b) Gifta med gemensamma barn
2. a) Ogifta eller sambor med barn.
b) Gifta med särkullbarn
3. Ogifta eller sambor utan barn. 4. Ogifta eller sambor som saknar barn/barnbarn, föräldrar eller syskon/syskonbarn.
1:a hand, Maka/make 1:a hand,
a) ogiftas/sambors barn
b) Särkullbarn
1:a hand,
Föräldrar
1:a hand, Far- och morföräldrar
2:a hand, a) enligt kolumn 3 och 4
b) Barn
2:a hand,
Barnbarn
2:a hand,
syskon
2:a hand, Moster, morbror, farbror och faster
3:e hand
b) Barnbarn,
Barnbarnsbarn osv
3:e hand, Syskon-barn, Syskonbarn-barn osv. 3:e hand, Allmänna arvsfonden. (Kusiner ärver alltså inte)

Utskriftsvänlig pdf-fil >>