2017

Nedan angivna belopp får betraktas som ungefärliga riktpriser.

Beloppen är totalbelopp inklusive rådgivning m.m.

Handling
Belopp
Moms
Totalt
Testamente, standard min
2.500
625
3.125
Äktenskapsförord, min

(+ reg.avg. och porto)

2.500
625
3.125
Bodelning, min
3.920
980
4.900
Bouppteckning, enklare, min
3.900
975
4.875
Bouppteckning, övrigt efter tiddebitering
Arvsskifte, enklare, min
3.900
975
4.875
Ansökan lagfart

(+ avgift Lantmäteriet)

1.200
300
1.500
Dödning pantbrev

(+ registreringsavgift)

3.000
750
3.750
Fastighetsaffär, inom familjen
6.000
1.500
7.500
Fastighetsaffär, övrigt
7.600
1.900
9.500
Gåvobrev, pengar, värdepapper min
2.200
550
2.750
Fullmakt mellan makar
1.500
375
1.875
Samboavtal, min
2.000
500
2.500
Timdebitering, övrigt
1.200
300
1.500
Förvaltning, bevakning av dödsbon min grundavgift månaddebitering
240
60
300
Ovan angivna belopp är minimipriser.

Utskriftsvänlig pdf-fil >>