2019

Nedan angivna belopp får betraktas som ungefärliga riktpriser.

Beloppen är totalbelopp inklusive rådgivning m.m.

Handling
Belopp
Moms
Totalt
Testamente, standard min
2.500
625
3.125
Äktenskapsförord, min 

(+ reg.avg. och porto)

2.500
625
3.125
Bodelning, min
4.000
1000
5.000
Bouppteckning, enklare, min
3.900
975
4.875
Bouppteckning, övrigt efter tiddebitering      
       
Ansökan lagfart 

(+ avgift Lantmäteriet)

1.200
300
1.500
Dödning pantbrev 

(+ registreringsavgift)

3.000
750
3.750
Fastighetsaffär, inom familjen
6.000
1.500
7.500
Fastighetsaffär, övrigt
7.600
1.900
9.500
Gåvobrev, pengar, värdepapper min
2.200
550
2.750
Fullmakt mellan makar
1.500
375
1.875
Samboavtal, min
2.000
500
2.500
Timdebitering, övrigt
1.200
300
1.500
Löpande förvaltning av dödsbon
1.380
345
1.725
Förvaltning, bevakning av dödsbon min grundavgift månadsdebitering
240
60
300
Ovan angivna belopp är minimipriser.      

Utskriftsvänlig pdf-fil >>