Enskild egendom – det kan vara viktigt för dig

Idag när det sker många skilsmässor och när det dessutom är vanligt med barn från tidigare förhållanden blir enskild egendom allt viktigare för gifta.
Varje make äger i äktenskapet sina tillgångar och svarar för sina skulder. Maken har så kallad giftorätt vilket innebär en rätt till hälftendelning av tillgångarna när äktenskapet upphör. En bodelning mellan makarna sker både efter ett dödsfall och en skilsmässa.

Giftorätten (rätt till lika delning) finns bara i så kallat giftorättsgods och egendom som inte delas är enskild egendom. Om det inte finns några juridiska handlingar alls är vanligen all egendom i äktenskapet giftorättsgods.

Egendom kan bli enskild på grund av följande:
• Överenskommelse i äktenskapsförord.
• Villkor i gåvobrev om enskild egendom
• Testamentstagare med villkor om enskild egendom
• Utfallande försäkringsbelopp som villkorats som mottagarens enskilda egendom.

Om man vill skydda viss egendom i en framtida eventuell skilsmässa är det därför viktigt att gardera sig och förordna om sådan enskild egendom. Det kan till exempel vara förutseende föräldrar som via testamente ser till att arvet efter dem aldrig ingår i barnens skilsmässa.

För många är det självklart att det livsverk man byggt upp skall stanna hos sina egna barn och barnbarn och aldrig riskera att hamna hos barnens ex make och dennes nya familj. Med dagens höga fastighetspriser kan detta ibland vara avgörande för om barnen skall ha råd att behålla gården eller fritidshuset efter en eventuell skilsmässa. Man kan också själv komma överens med sin make och skriva ett äktenskapsförord för att skydda viss egendom på detta sätt.

För sambor gäller delvis andra regler men enskild egendom kan ibland vara viktigt även för dem. Detta gäller för egendom som omfattas av sambolagens regler, således gemensam bostad och gemensamt bohag som förvärvats under sambotiden. Som jag brukar säga i alla dessa sammanhang, man skall tro folk om gott men alltid utgå ifrån det värsta.

Utskriftsvänlig pdf-fil >>