Vill Du ge bort Ditt hus ?

Nu kan man ge bort villan eller fritidshuset till vem man vill utan att det blir någon skatt bara man gör det på rätt sätt.

Vill man ge bort huset skall man alltid skriva ett gåvobrev som sedan undertecknas. I gåvobrevet kan man som givare även ställa vissa villkor. Detta kan till exempel vara att gåvan skall vara mottagarens enskilda egendom och således inte delas vid en eventuell framtida skilsmässa. Andra vanliga villkor är om gåvan skall vara förskott på arv eller ej, om det skall finnas en förköpsrätt vid en framtida försäljning, etc.

Det är även tillåtet att betala för fastigheten men beloppet måste vara lägre än årets taxeringsvärde, då räknas det fortfarande som en gåva. Om beloppet är högre betraktas hela överlåtelsen däremot som ett köp.

Vid en gåva övertar gåvotagaren givarens skatter i fastigheten. Dessa kommer istället fram då nästa försäljning äger rum. Det blir således en framskjuten beskattning med givarens inköpspris som skattemässig grund.

Om givaren har ytterligare barn kan de kompenseras med andra gåvor. Man kan också skriva ett testamente hur detta ska ske i framtiden. Det är oerhört viktigt att vara rättvis och tydlig, helst skall samtliga barn vara med på noterna. Därmed förebygger man risken för osämja i familjen. Om man inte är överens brukar jag alltid ge rådet att först värdera fastigheten så man vet hur stor gåvan blir. Avdrag bör då göras för en beräknad försäljningsskatt och en tänkt försäljningskostnad, nettot blir då det verkliga gåvovärdet.

Som ny ägare skall man söka lagfart på sin fastighet. Vid gåva betalar man ingen stämpelskatt utan endast en expeditionsavgift på 825 kronor. Det finns dock särskilda undantagsregler från detta då man betalar för gåvan.

Utskriftsvänlig pdf-fil >>