Att skriva testamente … och förvara det säkert är viktigare än man tror

Det är väldigt många som behöver skriva ett testamente, men de flesta skjuter det framför sig och sedan blir det inte av. Det berör mig djupt att se hur tragiskt det ibland kan bli utan ett skrivet testamente. Det finns många anledningar att skriva ett testamente, till exempel att ge sin sambo arvsrätt, att skydda barnens arv genom enskild egendom, att reglera ej gemensamma barns arvsrätt, att planera övertag av fastigheter eller företag, och sist men inte minst kan man genom testamentet även förebygga osämja.

En mycket viktig punkt är hur testamentet sedan förvaras. Det händer att testamenten inte kommer fram efter dödsfallet. Orsakerna till det kan vara många, i vissa fall kan den avlidne själv ha slarvat bort testamentet på sin ålders höst eller låtit förvara det på ett sådant sätt att det inte hittas. I andra fall kan det vara så att någon som missgynnats av testamentet har förstört det. Det innebär att den avlidnes vilja inte kommer att ske då det krävs att testamentet finns tillgängligt i original. En kopia kan oftast inte ersätta originalet.

Det finns tyvärr inte något 100 procentigt säkert sätt att förvara testamenten på idag. Den bästa förvaringen är trots allt i ett bankfack men det vore mycket önskvärt med ett system i Sverige där det skulle gå att registrera testamenten. Ett sätt att säkra sin sista vilja kan även vara att skriva flera identiska original och ge ett exemplar till den som gynnas.

En annan sak som många vill göra då de skriver sitt testamente är att skriftligt ange vem som skall ta hand om deras omyndiga barn om båda föräldrarna skulle avlida. Det är många som inte känner till att detta är möjligt och de flesta tycker det är oerhört angeläget.
Det är så viktigt att allt man arbetat ihop under ett helt liv verkligen går till dem som står en närmast. Att skriva testamente är en varm omtanke om sina närmaste.

Det finns många anledningar att skriva ett testamente, till exempel att ge sin sambo arvsrätt, att skydda barnens arv genom enskild egendom, att reglera ej gemen- sådant sätt att det inte hittas.

Utskriftsvänlig pdf-fil >>